Fållökna

Från stigen längs vattnet har du fin utsikt över den flikiga sjön Nedingen. Här och var sticker stora klippblock upp som öar i sjön. Du går längs med klipphällar och en variationsrik rik skog där bäverns framfart syns överallt. Stigen leder fram till ett bänkbord där du har fin utsikt över sjön.

Ek vid vatten

Foto: Maria Rolf.

För att komma till reservatet följer du vägen en kort bit tillbaka och sedan stigen genom en beteshage. En gångbro av trä leder sedan över ett litet sund till Lagnö. Sundet är delvis farbart med båt, men i sydost är det mer som en igenväxt våtmark där det är svårare att ta sig fram. Från gångbron går en stig in i området.

Den del av rundslingan som går på den östra sidan av ön är mer kuperad med sten och rötter. Har du svårt att gå så välj stigen längs med västra sidan av ön.

Strandlinjen i sjön Nedingen är flikig och oregelbunden med många uddar och vikar. I reservatets norra och södra delar växer lövträd som ek, rönn, asp och björk. Och vid stränderna nära vattnet är det gott om al. De centrala delarna av Lagnö består däremot till största delen av granskog. I det här omväxlande området med skog, gläntor och vatten trivs många fåglar. En av dem är den svartvita flugsnapparen, som kommer hit under senvåren för att föda upp sina ungar.

Utsikt över vatten

Stigen följer stranden på Lagnö. Foto: Maria Rolf.

Nära stranden på fastlandssidan mittemot Lagnö reser sig Uvberget reser sig cirka 30 meter över sjön och stupar brant ner mot vattnet. På höjden växer grova gamla ekar och stora tallar med tjock bark. Om du tar dig upp till Uvberget får du en fin utsikt. Där kan du slå dig ner vid bordet, plocka fram matsäcken och njuta av den vidsträckta utsikten. Kanske får du syn på fiskgjusen som kommer seglande på sina långa smala vingar?

Rastbord

Från Uvberget mittemot Lagnö är utsikten vidsträckt. Foto: Per Folkesson.

Ett rikt fågelliv

I reservatet möts land och vatten – och öppna marker möter skog. Detta skapar en stor variation som många fåglar uppskattar. Här finns arter som lever i sjön, som fiskgjusen och storlommen, och de som bor i hål i murknande träd, som hackspettar, mesar och ugglor.

 • En del av reservatet är också fågelskyddsområde som inte får beträdas under perioden 1 april till 15 juli. Det gäller den lilla ön Högskär i väster – och vattenområdet runt omkring.

Gamla ekar ger plats för många

I reservatet finns en del äldre ekar. Gamla ekar kan bli mycket värdefulla för andra arter, inte minst bland mossor och lavar som lever i ekarnas grova bark. Uppemot tusen arter är knutna till ek för sin livsmiljö!

Markerade leder

Rundslinga cirka 2 kilometer fram och tillbaka till parkeringen.

Parkeringen till Uvberget cirka 2 kilometer fram och tillbaka.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Fållökna, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor och lavar - häri inbegripet även blomplockning
 • döda, fånga, jaga eller skada vilda djur, ta ägg, göra åverkan på bo eller på annat sätt uppträda störande för djurlivet - exempelvis att från nära håll fotografera boplats
 • tälta, campa eller göra upp eld
 • släppa hund, katt eller annat husdjur fritt i området
 • framföra cykel, moped, motorfordon eller andra transportmedel annat än på härför avsedd väg
 • parkera annat än på iordningställd parkeringsplats
 • med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned i området

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 25,4 hektar
Karaktär: skogsbevuxen ö, sjö
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, fågelskyddsområde

Hitta hit

Naturreservatet Fållökna ligger i sjön Nedingen, mellan Skebokvarn och Malmköping i Flens kommun. Reservatet nås från väg 53 vid Malmköping, vägen mot Fållökna. I Fållökna fritidsområde, i slutet av Lagnövägen, finns en parkering anlagd för besökare till reservatet. Gå tillbaka längs vägen, ta höger och följ stigen genom betesmarken fram till reservatet. Det är cirka 400 meter att gå fram till reservatet.

Kartnål till parkering, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss