Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bresshammars hage

Bresshammars hage är ett strövområde som ligger på sydvästra delen av Tosterön, vid tätorten Abborrberget. Naturreservatet förvaltas av Strängnäs kommun.

Tallar och klippa vid vatten

Nära badplatsen i reservatets södra del är det tallskog och berg med utsikt mot Mälaren. Foto: Maria Rolf.

Reservatet är till största delen blandskog med tall, ek, björk och med inslag av hassel, sälg och rönn. Förutom naturvärdena rymmer området ett flertal fornlämningar. Här finns även en badplats.

Lövskog

Genom den nu frodiga skogen i de gamla betesmarkerna går en stig. Foto: Maria Rolf.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • rida eller cykla
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • skada eller förstöra berghällar t.ex. genom eldning, bergborrning, mejsling, målning, inhuggning av inskription eller liknande åtgärder
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan Strängnäs kommuns tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • utan Strängnäs kommuns tillstånd anordna tävlingar
  • tälta
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet

Det är inte tillåtet att utan tillstånd fån Strängnäs kommun fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 17 hektar
Karaktär: Blandskog, gamla grova träd
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Strängnäs kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Strängnäs kommun är förvaltare. Kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter när det gäller reservatet.

Hitta hit

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Bresshammars hage på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län