Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Berga kulle

I Berga kulle är det stora höjdskillnader och från bergskrönet finns det därför gott om utsiktsplatser över Kiladalen. Gör ett besök här om du gillar att vandra i gammal tallskog och dramatisk natur. Är du sugen på att plocka bär eller svamp kan det vara läge att besöka området på sommaren eller hösten.

Flygbild med skog

Reservatet är efter sörmländska förhållanden mycket kuperat med en höjdskillnad på cirka 65 meter mellan den lägsta och högsta punkten. Från parkeringsplatsen går en markerad led som du kan följa för att komma till reservatets utsiktsplatser. 

I nordsluttningen ner mot Kiladalens odlingsmarker kan du uppleva en naturskog med gamla granar. Några av dessa är över 250 år gamla. På hällmarkerna uppe på bergsplatån är tallarna spärrgreniga och korta medan de i mer frodiga partier längs med sluttningarna är grova och höga.

Gammal tallskog

Områdets naturvärden är knutna till den gamla barrskogen. Här och var står döda träd med ihåligheter där fåglarna kan bo. På andra träd ser du att hackspetten varit framme för att leta efter larver som lever i veden. På både levande och döda träd växer lavar, mossor och svampar.

Signalarter visar på skogens höga värden

Signalarter är arter som visar på att skogen har en lång och obruten historia på platsen. På gamla tallar växer tallticka. Det är en svamp som brukar visa sig först när tallarna har uppnått en ålder på 100 till 150 år. En annan art som har påträffats i reservatet är grön sköldmossa som växer på lågor av gran.

På granstammarna i reservatets sluttningar finns det rikligt med gammelgranslav. Som namnet antyder växer den gärna på gamla granstammar. Grön sköldmossa, gammelgranslav och tallticka är alla exempel på signalarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • rida

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 32 hektar
Karaktär: tallskog, granskog, utsiktsplatser
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Berga kulle på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping