Åtorpskogen

På promenadavstånd från Flens centrum ligger den här fina gammelskogen. Mäktiga granar, block och trädstammar täckta av mossor, knotiga gamla tallar, hällmark och sjöstrand för tankarna till John Bauers sagovärld. Här kan du koppla av i skogens lugn. Leta gärna efter spännande arter. Ett exempel är den mossrika naturskogens egen orkidé – knärot.

Stenhäll vid vattnet

Stenhäll vid vattnet. Foto: Maria Pettersson.

Inte mindre är 350 arter svamp har hittats i Åtorpskogen. Det är riktigt mycket. När du besöker reservatet kan du promenera längs Sörmlandsleden genom hela skogen. Gör du besöket under hösten har du goda chanser att fylla svampkorgen med läckra arter som trattkantareller, och svart trumpetsvamp.

Naturskog med många arter

Typiskt för naturskogar, som till exempel Åtorpskogen, är att de får utvecklas relativt fritt. Åtminstone fritt från produktionsskogsbruk. Träden får åldras, dö och falla när höststormarna så vill. I sådana skogar bildas det gläntor, unga träd växer tillsammans med gamla och det finns gott om döda trädstammar i olika nedbrytningsstadier.

På den döda veden trivs vedsvampar som ullticka och barkticka och mossor som långfliksmossa och grön sköldmossa. De vackra arterna kammossa, palmmossa och fällmossa pryder mark och block. På döda granstammar syns de grova gnagspåren efter bronshjon och andra ovanliga skalbaggars larver.

Miljöbild

Foto: Länsstyrelsen.

I mossmattorna på marken hittar du gammelskogsarter som svart taggsvamp, grönpyrola, linnea och orkidén knärot. Tack vare de gamla grova träden kan du ibland få höra spillkråkans trummande högt uppe från någon tall och kungsfågelns svaga sång från grangrenarna. Har du stor tur dyker en jagande duvhök upp mellan stammarna i skogens glesare delar.

Det finns ganska många äldre granar i området och på omkullfallna, lagom murkna, granstammar kan du få se en liten oansenlig mossa om du tittar ordentligt. Den heter grön sköldmossa och är inte lätt att hitta. Det du ser är egentligen bara de centimeterhöga sporkapslarna. Den är beroende av kontinuerlig tillgång på döda trädstammar och ganska fuktig luft. Grön sköldmossa har blivit en symbolart för gamla skogsområden med höga naturvärden.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Åtorpsskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 22 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, till största delen även Natura 2000-område

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 2,7 km nordväst om Flens tätort. Den närmsta busshållplatsen ligger i Orrhammar (Fjärilsvägen Orrhammar), men den trafikeras bara enstaka gånger dagligen.

Sörmlandsleden etapp 23:1 passerar genom skogen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss