Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövön

Lövön är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer. Du kan vandra i lummig lövskog och känna doften av ramslök. Området ingår sedan många år i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000.

Utsikt över sjö

Utsikt över Hjälmaren. Foto Janni Servin.

Lövön är en halvö i östra delen av Hjälmaren som ligger vid inloppet av Hyndvadsström. Det är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer.

Området har en mosaikartad struktur. Här dominerar ädellövträd med arter som ek,lind, ask och alm. Det finns också rikligt med björk, asp, al, rönn, sälg och hassel. Andra vanliga buskar och brynväxter är nypon, hagtorn, skogstry och måbär.

Flera olika naturtyper finns med allt ifrån slutna lundmiljöer till mer öppna trädklädda hagmarker med mellanliggande sumpskogar. I den östra delen av området finns även en del före detta åkrar. Topografin är svagt kuperat med flera spridda mindre hällmarker.

Området har en stor variation av olika naturtyper, småbiotoper, grova träd och livsmiljöer för många olika arter.

Enkel väg med grus och gräs

Leden är mestadels lättvandrad. Foto: Janni Servin.

I området finns en markerad led fram till eldplatsen. Vandringsleden är lite drygt 3 km. Rastbord och grillplats finns efter ca 1 km.

När du besöker området om våren kommer du bland annat att se och känna doften av den härliga ramslöken!

Var rädd om ramslöken!

 • Om du plockar, ta endast rimliga mängder, en liten påse är lagom.
 • Om du plockar, ta endast blad och lämna blommorna.
 • Det är förbjudet att gräva upp växten.

Tänk på att den samlade plockningen kan bli för omfattande och påverka upplevelsen för andra och ramslökens möjlighet att fortleva. Ramslöken är en karaktärsväxt i området som vi vill värna om och en del av en speciell vårupplevelse vid Lövön.

Bevarandeplan

Bevarandeplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Lövön, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • På Lövön återskapar vi en trädklädd betesmark

  På Lövön återskapar vi en trädklädd betesmark

  På Lövön finns ett av de största sammanhängande lövområdena i det sörmländska landskapet. På senare år har området delvis växt igen och nu arbetar Länsstyrelsen med att återskapa miljöer.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hitta hit

Enkel väg med grus och gräs

Från Eskilstuna, ta väg 230 i riktning mot Katrineholm.

Efter cirka 10 km, vid busshållplats Sundtorp, sväng vänster mot Veterinärklinik/Gillberga k:a.Efter ytterligare 3 km sväng mot mot Veterinärklinik/Biby.

Strax innan du kommer till Biby finns hänvisningsskyltar som leder fram till Lövöns parkering. Från parkeringen är det ca 500 meter fram till områdesgränsen.

Kartnål till parkeringen via Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss