Allemansrätten

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss alla möjligheten att vara i naturen och utöva friluftsliv. Vi kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält eller sitta på en sten i skogen. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet och till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller! Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Skyddade områden

I naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. I dessa brukar man bara få vara vissa tider på året.

Läs mer om skyddade områden

Folder om fågelskyddsområdenPDF

Mer information

På Naturvårdsverkets hemsida finns informationsmaterial för dig som vill veta mer och för dig som söker information på andra språk än svenska och på teckenspråk. Det går också bra att kontakta oss på länsstyrelsen för frågor om allemansrätten.

Det här gäller (Naturvårdsverkets hemsida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets informationsmaterial om allemansrättenlänk till annan webbplats

The Outdoor Access Rights in other languages
länk till annan webbplats

Tänk på detta!

 • Vissa marktyper är känsligare än andra. Särskilt där det är mjukt och blött kan cykling och ridning orsaka stora skador i markerna och på stigar.
 • Elda aldrig direkt på berghällar, de spricker sönder av värmen. Var försiktig så att inte elden kan sprida sig och släck ordentligt efter dig! Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information.
 • Visa hänsyn mot djurliv och medmänniskor ute i naturen. Ta med dig dina sopor hem och lämna platsen du besökt i samma fina skick som du fann den.

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat

 • Plocka vilda blommor, svamp och bär (Gäller inte fridlysta arter).
 • Gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark samt på privat väg.
 • Tälta eller förtöja båt något enstaka dygn.
 • Göra upp eld – men bara med största försiktighet. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information.

 • Plocka fridlysta växter
 • Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd
 • Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
 • Elda om det råder minsta fara för brand.
 • Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
 • Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Hänsynsområden i skärgården

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och önskar att du agerar så här i hänsynsområdena:

 • inte kör fortare än fem knop
 • inte åker vattenskidor, kör radiostyrda båtar eller utövar annan bullrande vattenlek
 • inte använder båtmotor mer än nödvändigt, t ex inte tomgångskör för att ladda batterier eller nöjesköra med motordriven jolle/gummibåt
 • inte orsakar onödigt svall för badande eller förtöjda båtar

Läs mer i den folderöppnas i nytt fönster som beskriver hänsynsområdena.

Kartorna visar hänsynsområdena som finns vid Kråmö och delar av Stendörren.

Hänsynsområdet vid Kråmö.


Hänsynsområdet i Stendörrens naturreservat.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare