Bresshammars hage

Bresshammars hage är ett strövområde som ligger på sydvästra delen av Tosterön, vid tätorten Abborrberget. Naturreservatet förvaltas av Strängnäs kommun.

Reservatet är till största delen blandskog med tall, ek, björk och med inslag av hassel, sälg och rönn. Förutom naturvärdena rymmer området ett flertal fornlämningar. Här finns även en badplats.

Naturreservatet är kommunalt. Kontakta Strängnäs kommun för mer information.

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 17 hektar
Karaktär: Blandskog, gamla grova träd
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Strängnäs kommun
Skyddsområde: Naturreservat