Naturreservat

Välkommen ut i länets naturreservat! I många hittar du stigar, leder, rastplatser och kommer lätt ut i naturen. I andra får du ta dig fram på egen hand. Läs mer under varje reservat och använd sökfunktionens filter för att hitta ett område som passar dig.

I länet finns naturreservat med mycket olika karaktär. Naturen varierar från örika Mälarlandskap, betade ekhagar och omväxlande skogar och många andra naturmiljöer till kal skärgård i söder.

Det finns flera typer av skyddade områden. Naturreservat, djurskyddsområden och Natura-2000-områden är några exempel. Läs mer om vårt arbete med att skydda och sköta om naturområden.

Så här skyddas natur.

Olika slags skyddade områden.

Skötsel av skyddad natur.

Snöstjärnan på blå bakgrund visar var naturreservatets gräns går.

Gränserna för ett naturreservat markeras med en vit snöstjärna. Den kan vara målad på träd eller finnas på en skylt på stolpar längs gränsen.