Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Södermanland – Södermanland

Fotograf: Lars Jansson

Stöd till jordbruk och landsbygd

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden. Fotograf: Lars Jansson.

KALENDER

 • 15 jun 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.15

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 jun 2023 Klocka som ikon 16.00 - 18.30
  Fältvandring - anlägg din egen våtmark Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort ...

  Anmäl dig här – senast 12 juni

 • 29 30 jun 2023 Klocka som ikon 09.00 - 17.00
  Kurs i renovering av tegeltak Har du ett tegeltak som behöver renoveras eller läggas om? Detta är kursen för dig! Du får lära dig grunderna i hur ett tak är uppbyggt och vad du bör tänka på vid renovering. Vi håller till vid ett ä...

  Anmäl dig här – senast 19 juni

 • 11 jul 2023 Klocka som ikon 18.30 - 21.00
  Praktisk fältkurs - räkna ut hur mycket kväve din vall fixerar Vallens kvävefixering är avgörande på en ekologisk gård. Den driver hela gårdens växtnäringsförsörjning med gårdseget kväve från luften. Men hur vet jag hur det går innan det är för sent att göra någo...

  Anmäl dig här – senast 4 juli

Natur och landsbygd

Kontrollerade naturvårdsbränningar

Länsstyrelsen planerar att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i tre områden under sommaren 2023. Bränningen är en del av skötseln och vi gör den för att gynna många växt- och djurarter.

Miljö och vatten

Hur långt har försommaren kommit där du bor?

Delta i försommarkollen den 5-6 juni genom att gå ut och se hur långt blomningen har kommit för några vanliga försommarväxter.

Natur och landsbygd

Se upp i skogen

Insekten granbarkborre har angripit många granar. Träden kan därför lättare ramla. Var försiktig och uppmärksam när du är ute! Vi arbetar med att hantera angrepp i skyddad natur.

NYHETER

 • 2023-06-07

  Kunglig fanutdelning i Strängnäs på nationaldagen

  Kungen delade på nationaldagen ut fanor till föreningar och organisationer i Södermanland. Med anledning av jubileet Sverige 500 år deltog både Kungaparet och Landshövdingen i firandet i Strängnäs med folkfest och strålande sol.
 • 2023-05-31

  PFAS-halter över riktvärdet i sörmländska vatten och fisk

  Länsstyrelsen i Södermanlands län har genomfört en undersökning av länets sjöar och vattendrag och påträffat PFAS-halter ö...
 • 2023-05-29

  Sörmlandsleden firar 50 år

  Sörmlandsleden firade 50-årsjubileum vid Ånhammar, den 27 maj, med en folkfest. Landshövdingen deltog under dagen tillsamm...
 • 2023-05-29

  Brand i skogsområde söder om Eskilstuna

  Sedan 28 maj pågår en skogsbrand i eller i närheten av naturreservatet Varglyan söder om Eskilstuna.