Smakrik och blomstrande besöksnäring

Symbolbild Smakrik blomstrande besöksnäring

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar vi kurser, föreläsningar och företagsbesök för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering,  gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Alla företag som tillhör målgruppen är välkomna att delta på aktiviteterna!

Kurser, företagsbesök och föreläsningar utvecklar besöksföretaget

Vi vill stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och föreläsningar inom olika tema. Syftet är att skapa ett upplägg där du som deltagare har möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter. Syftet är också att erbjuda en möjlighet att träffas och skapa nätverk.

I möjligaste mån lägger vi kurser ute på besöksföretag som ingår i målgruppen.

Vi erbjuder aktiviteter inom olika ämnesområden:

  • Skapa en attraktiv utemiljö för besökarna
  • Generera fler gästnätter på landsbygden
  • Effektivare försäljningsteknik
  • Lyft matupplevelsen
  • Sälj mer med platsens kulturarv och historia

Aktiviteterna vänder sig till dig som har:

  • ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen med boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet och
  • är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Med landsbygd menas områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Med företag menas en verksamhet som är registrerad som näringsverksamhet enligt Skatteverkets regler.

Kurser och företagsbesök

Kurser och företagsbesök hittar du i kalendern. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev Smakrik och blomstrande besöksnäring. Genom nyhetsbrevet får du även allmän information om projektet.

Länsstyrelsens kalender

Anmäl dig till nyhetsbrevet Smakrik och blomstrande besöksnäring Länk till annan webbplats.

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och följande län är med och finansierar: Länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss