Sökresultat

 1. Kulturmiljö

  Samhälle / Kulturmiljö

  Kulturmiljö Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer

  Senast ändrad: 2021-08-20

 2. Översyn av Skånes riksintressen för kulturmiljö

  Om oss / Nyheter och press / Översyn av Skånes riksintressen för kulturmiljö

  Översyn av Skånes riksintressen för kulturmiljö 100 kulturmiljöer i Skåne är idag utpekade som riksintressen för skånska kommuners planering och utveckling. Länsstyrelsen Skåne ser

  Senast ändrad: 2021-04-12

 3. Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

  Om oss / Nyheter och press / Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

  Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete

  Senast ändrad: 2021-05-12

 4. Kulturmiljöprogram: Haganäs-Oröd

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Kulturmiljöprogram: Haganäs-Oröd

  Kulturmiljöprogram: Haganäs-Oröd Runt sjön Tydingen, sydväst om Broby, finns ett variationsrikt kulturlandskap. I området finns fornlämningar som fornåkrar och tjärframställningsplatser, flera

  Senast ändrad: 2021-09-20

 5. Kulturmiljöprogram: Hägnaden

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Kulturmiljöprogram: Hägnaden

  Kulturmiljöprogram: Hägnaden Området ligger fyra kilometer nordväst om Perstorp i en mycket variationsrik odlingsbygd med flera kulturhistoriska objekt. Landskapet präglas av ek- och bokdungar

  Senast ändrad: 2021-09-20

 6. Kulturmiljöprogram: Hagstad

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Kulturmiljöprogram: Hagstad

  Kulturmiljöprogram: Hagstad Hagstad ligger i en långsträckt odlingsbygd i Bäljane ås dalgång. Landskapet är tämligen öppet och bryts av trädridåer och stengärdesgårdar. Flera lövträdklädda kullar

  Senast ändrad: 2021-09-20

 7. Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

  Tjänster / Publikationer / Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

  En gemensam strategi för länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland. Strategin beskriver hur länen tänker att arbeta med att skydda och förvalta marina miljöer och

  Senast ändrad: 2021-07-12

 8. Kulturmiljöprogram: Krångelbygget

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Kulturmiljöprogram: Krångelbygget

  Kulturmiljöprogram: Krångelbygget Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd. Krångelbygget är beläget i ett småskaligt

  Senast ändrad: 2021-09-20

 9. Kulturmiljöprogram: Långalt-Boalt

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Kulturmiljöprogram: Långalt-Boalt

  Kulturmiljöprogram: Långalt-Boalt Långalt och Boalt har välbevarade gårdar och odlingslandskap. Byn Boalt ligger strax söder om gränsen till Halland. Här är odlingslandskapet förhållandevis

  Senast ändrad: 2021-09-20

 10. Kulturmiljöprogram: Ryssberget-Hagstad

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Kulturmiljöprogram: Ryssberget-Hagstad

  Kulturmiljöprogram: Ryssberget-Hagstad Uppe på Ryssberget finns ett bevarat kulturlandskap av en typ som tidigare kännetecknade höjdsträckningar. Den betydelsefulla djurhållningen har gett upphov

  Senast ändrad: 2021-09-20