Sökresultat

 1. Kulturmiljö

  Samhälle / Kulturmiljö

  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer

  Senast ändrad: 2019-12-17

 2. Haganäs-Oröd

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Haganäs-Oröd

  Runt sjön Tydingen, sydväst om Broby, finns ett variationsrikt kulturlandskap. I området finns fornlämningar som fornåkrar och tjärframställningsplatser, flera naturbetesmarker och många

  Senast ändrad: 2019-04-10

 3. Hägnaden

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Hägnaden

  Jordkällare, gamla fruktträd och vällagda odlingsrösen kompletterar bilden av ett äldre kulturlandskap. Motiv för bevarande Kulturlandskap som åskådliggör äldre brukningssätt och boendemönster i glesbygd

  Senast ändrad: 2018-05-24

 4. Organisationsschema.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Organisationsschema.pdf

  och integration (Sei) Samhälls- och hälsokommunikation (Shk) Samhällsskydd och beredskap (Sb) Social hållbarhet (Sh) Samhällsplanering (Sp) Kulturmiljö (Sk) Landsbygd Samverkan (Ls) Landsbygd Miljö (Lm

  Senast ändrad: 2018-09-03

 5. Teckenspråk

  och kulturmiljö Kontakt Gå till: Om Länsstyrelsen Tjänster Om innehållet Följ oss Facebook Twitter LinkedIn Instagram Youtube Besöksadress Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö Postadress

  Senast ändrad: 2018-05-28

 6. Örahult

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Örahult

  med enbevuxna backar, fuktängar och kärrmarker samt gles blandskog. Motiv för bevarande Ålderdomligt kulturlandskap Kontakt Gå till: Om Länsstyrelsen Tjänster Om innehållet Följ oss Facebook Twitter LinkedIn

  Senast ändrad: 2018-06-11

 7. Örnaberga

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Örnaberga

  för bevarande Örnaberga är en väl samlad, mindre by i ett värdefullt småskaligt kulturlandskap. Förutom den byggda miljön finns stora biologiska värden. Kontakt Gå till: Om Länsstyrelsen Tjänster Om innehållet

  Senast ändrad: 2018-06-11

 8. Hagstad

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Hagstad

  i odlingslandskapet och är vanligen betade. Den agrara bebyggelsen är varierad och ligger i karaktäristiska lägen längs byvägen och en bit upp i sluttningarna. Motiv för bevarande Kulturlandskap präglat av småskalighet

  Senast ändrad: 2018-05-24

 9. Krångelbygget

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Krångelbygget

  Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd. Krångelbygget är beläget i ett småskaligt kulturlandskap

  Senast ändrad: 2018-05-28

 10. Långalt-Boalt

  Besöksmål / Kulturmiljöprogram / Långalt-Boalt

  Här finns betesmarker, stengärdesgårdar och några stora, vällagda stenrösen. Både Långalt och Boalt har välbevarade gårdar. Motiv för bevarande Kulturlandskap i skogsbygd. Kontakt Gå till: Om Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2018-05-28