Sökresultat

 1. Kulturmiljö - Stat och kommun

  Stat och kommun / Samhällsbyggnad / Kulturmiljö

  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade

  Senast ändrad: 2019-09-19

 2. Kulturmiljö - Företag

  Företag / Mark och bebyggelse / Kulturmiljö

  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och till kunskap om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade

  Senast ändrad: 2018-05-22

 3. Kulturmiljö - Förening

  Förening / Samhälle och kultur / Kulturmiljö

  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till en förening som vårdar

  Senast ändrad: 2018-11-08

 4. Fastigheter och kulturmiljö - Lantbruk och landsbygd

  Lantbruk och landsbygd / Jordbruk och djurhållning / Fastigheter och kulturmiljö

  Om du planerar att göra förändringar i din lantbruksfastighet eller i en natur- eller kulturmiljö kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2018-09-17

 5. Kulturhistoriska miljöer - Företag

  Företag / Mark och bebyggelse / Kulturmiljö / Kulturhistoriska miljöer

  Vårdar ditt företag en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag

  Senast ändrad: 2019-08-15

 6. Har du kulturhistoriska miljöer? - Privat

  Privat / Bygga och bo / Kulturmiljöer / Har du kulturhistoriska miljöer?

  Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos

  Senast ändrad: 2019-08-15

 7. Kulturhistoriska miljöer i lantbruket - Lantbruk och landsbygd

  Lantbruk och landsbygd / Jordbruk och djurhållning / Fastigheter och kulturmiljö / Kulturhistoriska miljöer i lantbruket

  Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden, eller blir mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2019-08-15

 8. Haganäs-Oröd

  Besök och upptäck / Kulturmiljöprogram / Haganäs-Oröd

  Runt sjön Tydingen, sydväst om Broby, finns ett variationsrikt kulturlandskap. I området finns fornlämningar som fornåkrar och tjärframställningsplatser, flera naturbetesmarker och många

  Senast ändrad: 2019-04-10

 9. Hägnaden

  Besök och upptäck / Kulturmiljöprogram / Hägnaden

  Jordkällare, gamla fruktträd och vällagda odlingsrösen kompletterar bilden av ett äldre kulturlandskap. Motiv för bevarande Kulturlandskap som åskådliggör äldre brukningssätt och boendemönster i glesbygd

  Senast ändrad: 2018-05-24

 10. Organisationsschema.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Organisationsschema.pdf

  och integration (Sei) Samhälls- och hälsokommunikation (Shk) Samhällsskydd och beredskap (Sb) Social hållbarhet (Sh) Samhällsplanering (Sp) Kulturmiljö (Sk) Landsbygd Samverkan (Ls) Landsbygd Miljö (Lm

  Senast ändrad: 2018-09-03