Sökresultat

 1. fs2006_379.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2006_379.pdf

  den 15 november 2006 Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Helsingborgs kommun; beslutade den 15 november 2006 Med stöd av 10 kap 1 § sista stycket

  Senast ändrad: 2018-06-01

 2. fs2007_015.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2007_015.pdf

  den 14 februari 2007 Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter med förbud mot transport av farligt gods på väg 976 i Lunds och Eslövs kommuner; beslutade den 8 februari 2007. Med stöd av 10 kap

  Senast ändrad: 2018-05-24

 3. fs2003_2560.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2003_2560.pdf

  den 9 december 2003 Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Trelleborgs kommun; beslutade den 8 december 2003. Med stöd av 10 kap 1 § sista stycket

  Senast ändrad: 2018-09-12

 4. fs2006_149.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2006_149.pdf

  den 15 mars 2006 Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Malmö kommun; beslutade den 14 mars 2006 Med stöd av 10 kap 1 § sista stycket trafikförordningen (1998

  Senast ändrad: 2018-06-01

 5. fs2001_087.PDFPDF

  Länsstyrelsen / fs2001_087.PDF

  april 2001 Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Malmö kommun; beslutade den 9 april 2001. Med stöd av 10 kap 1 § sista stycket trafikförordningen (1998:1276

  Senast ändrad: 2018-06-04

 6. fs2004_117.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2004_117.pdf

  mars 2004 Lokala trafikföreskrifter om ändring av Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter (12 FS 2001:87) om transport av farligt gods i Malmö kommun; beslutade den 11 mars 2004

  Senast ändrad: 2018-06-01

 7. Transport av avfall

  Miljö och vatten / Miljöfarlig verksamhet / Avfall / Transport av avfall

  och beredskap. Har verksamheten yrkestrafiktillstånd. Vid tanktransport som är farligt gods ska det även finnas ”Fordonscertifikat för tanktransport”. En kort beskrivning den huvudsakliga verksamheten samt

  Senast ändrad: 2020-05-05

 8. fs2004_65.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2004_65.pdf

  januari 2004 Lokala trafikföreskrifter om ändring av Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Malmö kommun; utfärdad den 9 januari 2004. Länsstyrelsen föreskriver

  Senast ändrad: 2018-06-01

 9. fs2004_101.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2004_101.pdf

  Rekommenderade leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter, samt platser för tillfällig uppställning av fordon med last av farligt gods Bilageförteckning: A

  Senast ändrad: 2018-06-01

 10. fs2003_547.pdfPDF

  Länsstyrelsen / fs2003_547.pdf

  Rekommenderade leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter, samt platser för tillfällig uppställning av fordon med last av farligt gods Bilageförteckning: A

  Senast ändrad: 2018-09-12