Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. Augusti 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-231-9
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion om de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Främst handlar det om statliga stöd och EU-stöd. Sammanställningen har ett begränsat fokus på forsknings- och innovationsstöd.

För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till då vi inte har möjlighet att uppdatera denna sammanställning mer än en gång per år.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper gärna till med vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras med andra medel, såsom statliga eller kommunala medel, men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

I denna sammanställning lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljömålen. Men glöm inte bort att många andra stöd har positiva miljöeffekter, till exempel bredbandsutbyggnad som minskar behovet av resande och bidrag till nybyggnation som redan från början investerar i bra energi- och värmehantering. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i alla former av investeringar och projekt!

Kontakt