Var finns pengarna? - Stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen

Om publikationen

Löpnummer: 2018:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-132-9

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 78

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida publikation – Var finns pengarna?

Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Sammanställningen har en mycket begränsad fokus på forsknings- och innovationsstöd. För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till då vi inte har möjlighet att uppdatera denna sammanställning mer än ett par gånger per år.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Skåne hjälper gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

I denna sammanställning lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljöåtgärder. Men glöm inte bort att många andra stöd har positiva miljöeffekter såsom bredbandsutbyggnad som minskar behovet av resande, och nybyggnation som redan från början investerar i bra energi -och värmehantering. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i alla former av investeringar och projekt!

Kontakt