Vandringsleder vid Verkeån

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vandringslederna passerar igenom och intill flera naturreservat. Beskrivning och bestämmelser för respektive reservat finns på informationstavlor vid reservatsgränserna. För Drakamöllan-Kumlan finns särskild folder som kan beställas från Länsstyrelsen, eller laddas ner från hemsidan.

Kontakt