Vandringshinder i Skåne län - Kulturhistorisk utredning

Om publikationen

Löpnummer: 2016:29

Diarienummer: 436-971-16

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-061-2

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 123

Publikationstyp: Rapport

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska värden att påverkas negativt. För att bevara, använda och utveckla kulturhistoriskt intressanta miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Rapporten ska ses som ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag och inte som en beslutande handling.

Kontakt