Välkommen till Skåne - en del av mottagandet av nyanlända flyktingar i Skåne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Välkommen till Skåne - en del av mottagandet av nyanlända flyktingar i Skåne

Välkommen till Skåne öppnar upp olika samhällsarenor. I projektet arbetar museer, bibliotek, näringslivet och civilsamhället ihop med samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne. Tillsammans berättar vi om möjligheter för nyanlända i Skåne. Välkommen till Skåne erbjuder sammanhang och möjligheter till positiva upplevelser.

Kontakt