Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Om publikationen

Löpnummer:
2020:12
Diarienummer:
501-15073-2020
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-191-6
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
En flicka bär en pojke på sin rygg i en solnedgång.

Länsstyrelserna har ett viktigt uppdrag att stötta kommunerna och ge vägledning i arbetet för att nå Sveriges miljömål. Länsstyrelserna ska också verka för genomförandet av Agenda 2030 i länen. Denna vägledning ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet och lyfter fram lärande exempel från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan också fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledningen är framtagen av länsstyrelsernas samverkansorgan Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) Länk till annan webbplats..

Projektledare har varit Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Lunds kommun. Till arbetet har det funnits en referensgrupp med representanter från kommuner och länsstyrelser i olika delar av landet.

Kontakt