Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Om publikationen

Löpnummer: 2020:12

Diarienummer: 501-15073-2020

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-191-6

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

En flicka bär en pojke på sin rygg i en solnedgång.

Länsstyrelserna har ett viktigt uppdrag att stötta kommunerna och ge vägledning i arbetet för att nå Sveriges miljömål. Länsstyrelserna ska också verka för genomförandet av Agenda 2030 i länen. Denna vägledning ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet och lyfter fram lärande exempel från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan också fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledningen är framtagen av länsstyrelsernas samverkansorgan Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS)länk till annan webbplats. Projektledare har varit Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Lunds kommun. Till arbetet har det funnits en referensgrupp med representanter från kommuner och länsstyrelser i olika delar av landet.

Kontakt