Vägledning för jämställd fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer: 2017:01

Diarienummer: 400-706-2017

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-073-5

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 11

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Med processuppdelad checklista för dig som samhällsplanerar

En hjälp för dig som samhällsplanerar
Jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen är en viktitg fråga som behöver uppmärksammas och tas med i den kommunala planeringen. För tio år sedan tog Länsstyrelsen Skåne senast fram en vägledning för jämställd planering.

Den har nu setts över för att överensstämma med gällande lagstiftning, politiska mål, forskning och statistik. Hur ska vi veta att samhället planeras så att det passar både män och kvinnor? Den här vägledningen är en hjälp på vägen för dig som arbetar med samhällsplanering.

Avsikten är att vägledningen ska fungera som inspiration och stöd för alla som arbetar med fysisk planering.

Kontakt