Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Uppföljning skyddat boende rapport

Länsstyrelserna har tagit fram den här foldern för att stödja kommunernas arbete med att följa upp kvaliteten i skyddade boenden. De som är utsatta för våld och behöver komma till ett skyddat boende befinner sig ofta i en kritisk och allvarlig situation. Det är därför särskilt viktigt att de och även eventuella medföljande barn får det skydd och det stöd som de behöver. Ytterst handlar det om den enskildas rätt till en insats med kvalitet i enlighet med sina behov. Inte alla kommuner har hittat former för att följa upp den verksamhet som överlämnas till andra utförare och därför har länsstyrelserna tagit fram den här foldern som ett stöd. Här finns en checklista som kan ligga till grund för en dialog mellan kommunen och det skyddade boendet.

Kontakt