Undvik att sprida amfibiesjukdomar

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
3
Publikationstyp:
Faktablad

Information från det Nordiska nätverket för åtgärder mot Chytridiomycosis med finansiering från Nordiska Ministerrådet.

Chytridiomycosis är en infektionssjukdom hos groddjur orsakade av de vattenlevande mikrosvamparna
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) och Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Svampen kan påverka grodor, paddor och salamandrar och har kopplats till den globala minskningen av groddjur och utrotningarna av vissa groddjur.

Det finns idag inget känt botemedel för att kontrollera sjukdomen i vilda populationer, så vi måste därför undvika att sprida den oavsiktligt.

Kontakt