Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Undersökning av dagvattenpåverkan nedströms 10 tätorter i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-21820-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-126-8
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Framsida till rapporten Undersökning av dagvattenpåverkan nedströms tio tätorter i Skåne

Skåne hösten 2017 mätningar av föroreningshalterna i recipientvattendrag nedströms tio skånska tätorter: Eslöv, Höör, Klippan, Kristianstad, Lund, Malmö, Perstorp, Svedala, Ystad och Åstorp.

De orter som sköljde ut mest dagvattenföroreningar bedöms i denna studie vara Åstorp med avseende på metallföroreningar och högsta summahalten, Malmö avseende PAHerna benso(a)pyren och fluoranten, Svedala avseende PFOS och Höör avseende zink.

Kontakt