Blockchain - Obstacles and and opportunities for democracy development

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Blockchain - Obstacles and opportunities for democracy development

Länsstyrelsen Skåne är en av parterna i projektet ”Blockchain in Government” (BLING), inom ramen för EU-programmet Interreg North Sea Region. Projektet har som mål att undersöka hur den offentliga sektorn kan använda sig av blockkedjetekniken för att utveckla sina serviceerbjudanden till medborgarna. Länsstyrelsen Skåne har, i samverkan med SWECO, sammanställt två rapporter.

Kontakt