Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

The EU legislation and blockchain

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
The EU legislation and blockchain

Länsstyrelsen Skåne är en av parterna i projektet ”Blockchain in Government” (BLING), inom ramen för EU-programmet Interreg North Sea Region. Projektet har som mål att undersöka hur den offentliga sektorn kan använda sig av blockkedjetekniken för att utveckla sina serviceerbjudanden till medborgarna. Länsstyrelsen Skåne har, i samverkan med SWECO, sammanställt två rapporter.

Kontakt