Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:21
Diarienummer:
511-11432-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-160-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport omfattar en reviderad regional strategi för formellt skydd av skog i Skåne län. Strategin är ett verktyg för ett kostnadseffektivt skydd av skog i syfte att uppnå etappmålen. Den riktar sig till länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner, markägare, markägarorganisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer och andra berörda.

Skikt med värdetrakterna kan laddas med från externa Geodatakatalogen, https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.sök ”LstM GI Ädellövstrakter”.

Kontakt