Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:21

Diarienummer: 511-11432-2019

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-160-2

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport omfattar en reviderad regional strategi för formellt skydd av skog i Skåne län. Strategin är ett verktyg för ett kostnadseffektivt skydd av skog i syfte att uppnå etappmålen. Den riktar sig till länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner, markägare, markägarorganisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer och andra berörda.

Skikt med värdetrakterna kan laddas med från externa Geodatakatalogen, https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersök ”LstM GI Ädellövstrakter”.

Kontakt