Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stationsnära läge

Om publikationen

Löpnummer:
2010:1000
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
Saknas
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta är en del av ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och underlätta planeringen i stationsorter. Projektet har fokuserat på framförallt två delar: för det första en analys av fysiska strukturer i staden som påverkar det kollektiva resandet och för det andra ett underlag för vägning av riskfaktorer mot nyttoaspekter av ett stationsnära byggande. Arbetet har bedrivits genom diskussioner och inventeringar av utvalda stationsorter samt en konsultrapport med ett beslutsunderlag för vägning av risker och nyttor.

Rapporten Stationsnära läge har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan fyra organisationer som är delaktiga i och har ett intresse av att de stationsnära lägena nyttjas på bästa sätt: Länsstyrelsen, som är statens förlängda arm i länet med tillsyn över bebyggelseutvecklingen, Region Skåne, som samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Skåne, Trafikverket, som har ansvar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna samt Skånetrafiken, som är ytterst ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne.

Kontakt