Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Smart landsbygd nr 2 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Tidning
Framsida på Smart landsbygd nr 1 2019. En svart angusko.

Smart landsbygd ges ut två gånger per år och riktar sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden. Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap samt skapa nya jobb.

Detta numret är tillägnad det rika odlingslandskapet och våra värdefulla betesmarker.
I flera artiklar vill vi nyansera och ge en mer rättvisande bild av köttkonsumtionen och varför betesmarkerna är så viktiga att bevara. Vår förhoppning är att bidra med fakta i en sakfråga som lätt blir misstolkad.
Vi äter t e x inte 80 kilo kött per person och år. När skinn, ben och räntor (inälvor) är borträknat är det snarare hälften så mycket (ca 52 kg). Av detta är ca 13 kilo nötkött. Skulle inte dessa kilo kunna komma från svenska djur? I en av våra intervjuer säger forskaren Elin Röös från SLU: ”Utifrån aspekten bevarande av biologisk mångfald behövs det betande djur, men idag är nästan 50 procent av nötköttet vi äter importerat. De djuren gör ingen nytta i våra marker.”

Tack alla ni som önskar kurser! Vi är mycket glada över att ni önskade just en kurs om
småskalig äggproduktion. Intresset för kursen blev över förväntan och den blev så populär att den fick hållas två gånger. I kursblocket presenteras fortsättningskursen som kommer redan nu i december (se sidan 28). Den kommer att handla dels om regelverk inom äggproduktion, dels om hönsens nytta i odling.

Årets satsning Smart Business har på kort tid gett effekter på deltagarnas lönsamhet
och personliga utveckling. ”Vi ser redan skillnad i försäljningen”, säger Pia Ohnell och
Magnus Andersson som driver Flädergården i Täppeshusen. De har varit med i Smart Business några månader. Under den tiden har de med hjälp av idécoachen Anja Persson prioriterat vilka idéer som är värda att gå vidare med och fått konkreta verktyg att använda. På sidan 20 kan du läsa om företagare som delger oss sina erfarenheter av sitt deltagande i Smart Business. Det unika konceptet ger personlig stöttning till landsbygdsföretagare som vill utveckla sina idéer.
Och eftersom vi har tema ”ett rikt odlingslandskap” så bjuder vi denna gång på fem
stycken utflyktstips som tar oss tillbaka till svunna jordbruks- och kulturmiljöer.

Trevlig läsning!

Vill du också e-prenumerera på Smart landsbygd kan du anmäla dig här.

Är du lantbrukare eller företagare på landsbygden men får inte vårt nummer av Smart landsbygd kan du lämna meddelande till berörd brevbärare via PostNords webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt