Smart landsbygd nr 1 2018

Om publikationen

Löpnummer: 1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 35

Publikationstyp: Tidning

Framsida Smart landsbygd nr 1 2018. Tre personer står i ett blommande rapsfält.

Smart landsbygd ges ut två gånger per år och riktar sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

Vi erbjuder kurser och rådgivningar inom områdena ekologisk produktion, ett rikt odlingslandskap samt skapa nya jobb. I detta nummer har vi temat "Ett rikt odlingslandskap" - och lyfter upp varför det är så viktigt att värna den biologiska mångfalden.

Kontakt