Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skånes rikkärr

Om publikationen

Löpnummer:
2009:41
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-84-0
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
388
Publikationstyp:
Rapport

Rikkärr är ett samlingsnamn för våra allra artrikaste våtmarker. De är näringsfattiga myrar som är rika på mineraler, vanligtvis kalk. Till rikkärren är en speciell flora och fauna knuten med många hotade arter. Rapporten är en sammanställning av Skånes rikkärr.

Kontakt