Skånes orkidéer - då och nu

Om publikationen

Löpnummer: 2009:21

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-86079-63-5

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 116

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör en sammanställning av ett antal inventeringar av orkidéer som Lunds Botaniska Förening gjort under 1900- och 2000-talet.

Syftet med inventeringarna har varit att se hur förekomsten av våra orkidéarter har förändrats under de senaste decennierina. I rapporten beskrivs samtliga skånska orkidéarter med beskrivningar, fotografier och kartor.

Skånes orkidéer - då och nu - Länsstyrelsen Skåne

            Denna rapport utgör en sammanställning av ett antal inventeringar av orkidéer som Lunds Botaniska Förening gjort under 1900- och 2000-talet. Syftet med inventeringarna har varit att se hur förekomsten av våra orkidéarter har förändrats under de senaste decennierina. I rapporten beskrivs samtliga skånska orkidéarter med beskrivningar, fotografier och kartor.            

Kontakt