Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skånes elförsörjning – en nationell angelägenhet

Om publikationen

Löpnummer:
saknas
Diarienummer:
457-29355-2019
ISBN/ISSN-nr:
saknas
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Annan

Denna promemoria tar sin utgångspunkt i det dialogmöte om elbrist som skedde 4 juni 2019 mellan regionala och nationella företrädare.

Syftet med mötet var att nå samsyn på dagens problembild och hitta lämpliga strategier för att säkerställa Skånes elförsörjning på kort och lång sikt.

Skåne ingår i den mycket expansiva Öresundsregionen, där såväl antalet invånare som etablerade företag ökar i snabb takt. Detta ställer höga krav på en stabil energiförsörjning i allmänhet och ett leveranssäkert elsystem i synnerhet.

Utvecklingen pekar mot fortsatt etablering av större elberoende anläggningar i Skåne, inte minst inom elektrifierad stadstrafik i Malmö och Lund, utbyggnation av järnvägsnätet, elintensiva forskningsanläggningar samt nyproduktion av bostäder.

Utvecklingen i Skåne, precis som i flera andra svenska tillväxtregioner (Stockholm, Uppsala och Göteborg) är sådan att elförbrukningen ökat rejält och i snabbare takt än förväntat samtidigt som lokal elproduktion har tagits bort. Detta har lett till en lokal effektbrist.

Kontakt