Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skånes dricksvattenförsörjning

Om publikationen

Löpnummer:
2013:9
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-17-8
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Skånes dricksvattenförsörjning
- Kan riksintresseinstrumentet skydda anläggningar och vatten?

Tillgången och distributionen av dricksvatten är av avgörande betydelse för samhällsplaneringen. Det finns stora vattenresurser i Skåne som är betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen ur ett långsiktigt, nationellt perspektiv. För dessa resurser finns inget riksintresse.

Däremot är det möjligt att peka ut områden med anläggningar för dricksvattenförsörjning som riksintressen.

Denna rapport redovisar att det i nuläget saknas behov av nya riksintresseområden för dricks­vatten­anläggningar. Rapporten visar också att det är angeläget att ett anspråk som grundvattenresurser behöver få en större tyngd i lagstiftningen.

Kontakt