Sista stegen mot fossilbränslefrihet!

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsida

Till 2020 ska den kommunala verksamheten bli fossilbränslefri vad gäller el, transporter och uppvärmning – det har dessa tio skånska kommuner bestämt sig för. Och för att det inte bara ska bli fina ord gick kommunerna samman i två projekt och tog itu med arbetet. I den här rapporten kan du läsa om konkreta åtgärder, stora framgångar och en del motgångar.

I rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool, om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik, och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Den nyfikna kan i rapporten se vilka kommuner som flyger mest till Stockholm, använder mest egen bil i tjänsten, eller köper in minst andel fossilbränslefritt drivmedel. Nytt för i år är att Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne visar upp sin statistik.

Projekt: Fossilbränslefria kommuner

Under 2016-2018 arbetar tio skånska kommuner för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Vid projektets slut ska de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

Arbetet är uppdelat i två projekt, Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne, och leds av Klimatsamverkan Skåne Länk till annan webbplats.. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Mer om projektet Fossilbränslefria kommuner på våra sidor om Klimat och energi

Samlat material från projektet på kfsk.se/fbf Länk till annan webbplats.

Kontakt