Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer: 851-17757-2018-1

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-119-0

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 84

Publikationstyp: Annan

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Kunskaps- och metodstöd till temana Kvinnans hälsa, Mannens hälsa och Hiv/STI. Kunskapsstödet är ett resultat av flera års utvecklings- och samverkansarbete där flera samverkansaktörer bidragit. Huvudförfattare är Klara Steinvall, Länsstyrelsen Skåne, med särskilda bidrag Jack Lukkerz, socionom,fil lic och auktoriserad sexolog (NACS) som också författat avsnittet om ensamkommande barn och unga.

Kontakt