Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sammanställning av kiselalgsundersökningar i vattendrag runt Ivösjön 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:18
Diarienummer:
537-12286-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-050-6
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Amelie Jarlman

Rapporten redovisar en sammanställning av samtliga kiselalgs-undersökningar som har genomförts i vattendrag kring Ivösjön under 2012-2014.

Sammanställningen har utförts av Jarlman Konsult AB på uppdrag av Ivösjökommittén, som har initierat och bekostat densamma samt analyserna av kiselalgerna.

Kiselalgsundersökningarna kring Ivösjön har gjorts i samarbete med Skräbeåns vattenråd och Länsstyrelsen Skåne inom ramen för den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningsarbetet.

Kontakt