Sammanställning av kiselalgsundersökningar i vattendrag runt Ivösjön 2012-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2016:18

Diarienummer: 537-12286-2016

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-050-6

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Foto: Amelie Jarlman

Rapporten redovisar en sammanställning av samtliga kiselalgs-undersökningar som har genomförts i vattendrag kring Ivösjön under 2012-2014.

Sammanställningen har utförts av Jarlman Konsult AB på uppdrag av Ivösjökommittén, som har initierat och bekostat densamma samt analyserna av kiselalgerna.

Kiselalgsundersökningarna kring Ivösjön har gjorts i samarbete med Skräbeåns vattenråd och Länsstyrelsen Skåne inom ramen för den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningsarbetet.

Kontakt