Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne

Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och kommunerna i Skåne har tillsammans utvecklat ett unikt samfinansierat arbete med Samhälls- och hälsokommunikation (SHK) som är en del av stödstrukturen Partnerskap Skåne. De nyanländas egna behov och förutsättningar är grunden för arbetet som sker genom beprövade metoder. SHK har en viktig funktion i det skånska flyktingmottagandet.

Kontakt