Risk och sårbarhetsanalys Skåne län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:28

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-87423-71-0

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 202

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska årligen inom sitt ansvarsområde identifiera tänkbara hot och risker, samt analysera konsekvenserna av dessa.

Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar.

För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Skåne län.

Denna rapport utgör myndighetens redovisning för år 2014.

Kontakt