Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen

Om publikationen

Löpnummer: 2007:06

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 100

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen -Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods

I Sverige bedrivs årligen en omfattande transport av farligt gods på väg- och järnvägsnätet. En stor del av dessa transporter passerar eller har start- och målpunkt i Skåne, vilket innebär allvarliga risker. Därför ger Länsstyrelsen i Skåne ut riktlinjer för hur riskhänsyn kan tas i samhällsplaneringen.

Riktlinjerna avser att förtydliga och ge goda exempel på hur riskhänsyn kan beaktas i samhällsplaneringen i länet.

Riktlinjerna avser att visa hur riskhänsyn kan tas i olika skeden av planeringsprocessen. Dokumentet ska bland annat definiera olika metoder och riktlinjer för riskvärdering samt förtydliga de krav som kan ställas på utformning och utförandet av riskanalyser.

Kontakt