Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Riksintresset Ystad hamn

Om publikationen

Löpnummer:
2007:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Rapporten redovisar ett statligt ställningstagande vad avser omfattning och innehåll av riksintresset Ystad hamn, samt utpekande av för hamnen, viktiga anslutande kommunikationsleder på land, som väg och järnväg .

Kontakt