Riksintresset Ystad hamn

Om publikationen

Löpnummer: 2007:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 58

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Rapporten redovisar ett statligt ställningstagande vad avser omfattning och innehåll av riksintresset Ystad hamn, samt utpekande av för hamnen, viktiga anslutande kommunikationsleder på land, som väg och järnväg .

Kontakt