Åskoväder i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Riksintresset Malmö hamn

Om publikationen

Löpnummer:
2011:6
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Malmö hamn är av riksintresse för sjöfarten. Länsstyrelsen i Skåne län och Trafikverket har preciserat innebörden och konsekvenserna av riksintresset i denna rapport.

Ett övergripande syfte med arbetet har varit att skapa en gemensam syn och ställningstagande mellan berörda myndigheter till hur riksintresset av hamnen ska beskrivas och närmare preciseras.

Beskrivningen av riksintresset Malmö hamn ska bl.a. tjäna som underlag för kommunens fysiska planering och tillståndsprövning samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets och övriga myndigheters handläggning av
olika ärenden.

Kontakt