Riksintresse Helsingborg hamn

Om publikationen

Löpnummer:
2009:43
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Helsingborgs hamn är av riksintresse för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets beslut den 22 oktober 2001.

Länsstyrelsen i Skåne län och Sjöfartsverket har tagit initiativ till och i samarbete med Vägverket och Banverket ta fram denna rapport för att precisera innebörden och konsekvenserna av riksintresset Helsingborgs hamn samt att beskriva de funktioner som ingår i respektive riksintresse.

Syftet är att denna rapport ska tjäna som ett underlag för kommunens fysiska planering och annan tillståndsprövning samt för Länsstyrelsens, Sjöfartsverkets och övriga myndigheters handläggning av planärenden och tillstånd.

Kontakt