Resultat från inspirationsnätverk för fossilfria kommuner

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

21 kommuner i Skåne har skrivit under uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. För sex skånska kommuner som skrivit under uppropet har ett inspirationsnätverk drivits under två år. Nätverket har fokuserat på inspiration och lärande från framgångsrika åtgärder i arbetet med fossilbränslefria organisationer.

Här beskrivs resultaten för inspirationsnätverket.

Kontakt