Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Resultat från inspirationsnätverk för fossilfria kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

21 kommuner i Skåne har skrivit under uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. För sex skånska kommuner som skrivit under uppropet har ett inspirationsnätverk drivits under två år. Nätverket har fokuserat på inspiration och lärande från framgångsrika åtgärder i arbetet med fossilbränslefria organisationer.

Här beskrivs resultaten för inspirationsnätverket.

Kontakt