Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län

Om publikationen

Löpnummer:
2012:2
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
78-91-86533-68-7
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
132
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram med syfte att belysa regionalt betydelsefulla dricksvattenresurser för att dessa ska kunna skyddas och bevaras idag och i framtiden.

Kontakt