Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:2

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 78-91-86533-68-7

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 132

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram med syfte att belysa regionalt betydelsefulla dricksvattenresurser för att dessa ska kunna skyddas och bevaras idag och i framtiden.

Kontakt