Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2019

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 600-34090-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 235

Publikationstyp: Strategi

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet ska användas för att styra vårt arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och samordning med andra fonder samt annan regional och lokal utveckling.


Stöden till landsbygdsutveckling som finns i landsbygdsprogrammet regleras i första hand genom EU-förordningen[1], landsbygdsförordningen[2] och förskriften om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar[3]. Handlingsplanen är ett komplement till dessa bestämmelser och används för att vi ska kunna anpassa våra prioriteringar efter våra förutsättningar.

I den regionala handlingsplanen ingår också att ange sådana uppgifter som vi har beslutat om för vissa stöd, som högsta stödbelopp, stödnivå och regionala urvalskriterier. Det är Jordbruksverket som godkänner handlingsplanen. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

Den regionala handlingsplanen gäller även för havs- och fiskeriprogrammet. Men vi
gör inte några egna prioriteringar för havs- och fiskeriprogrammet i
handlingsplanen. Stöden i havs- och fiskeriprogrammet regleras i första hand
genom EU-förordningen[4], fiskeförordningen[5] samt förskriften om företagsstöd,
projektstöd och miljöinvesteringar. För havs- och fiskeriprogrammet finns en
nationell handlingsplan.

När vi fattar ett beslut om stöd, ska den senast godkända handlingsplan ligga till
grund för beslutet.

Kontakt