Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 232

Publikationstyp: Strategi

Förstasida på Regional handlingsplan

Skåne läns regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Vi arbetar för att nå målen i strategin Europa 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla. För landsbygden innebär detta att de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven måste få utrymme i
utvecklingen av framtidens landsbygd.

Vi investerar i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden, kustbygden och miljön. Vi arbetar för en aktiv bygd som utvecklar fisket, vatten och lantbruket, stärker företagandet, ger fler jobb och skyddar miljön. Det görs huvudsakligen genom att erbjuda ett 20-tal olika investeringsmöjligheter som var och en har ett specifikt syfte och mål.

Ansökningarna  konkurrensutsätts och urvalet görs med hjälp av nationella och regionala urvalskriterier där de ansökningar som bäst bidrar till målen beviljas medel.

Kontakt