Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:7
Diarienummer:
400-22787-2013
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-1
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Handlingsplanen ska vara vägledande för kommande lokalt och regionalt arbete med klimatanpassning och innehåller en nulägesanalys och förslag på insatser.

Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs i länet idag och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär.

Insatserna är frivilliga och ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka Skånes väg mot ett robustare samhälle.

Kontakt