Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:17
Diarienummer:
400-16454-2021
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-227-2
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
teckning av mindre bostadsområde

Illustration: Minna Hatti

I årets bostadsmarknadsanalys fokuserar Länsstyrelsen Skåne på de skånska kommunernas svar om allmännyttan i den årliga bostadsmarknadsenkäten.

Kommunerna har genom Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fått ansvar för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Mycket som påverkar bostadsförsörjning ligger dock utanför kommunernas rådighet. Allmännyttiga bostadsföretag är däremot ett verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen lokalt och därmed nå målen i riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Kontakt