Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:31
Diarienummer:
400-18268-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-170-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsförsörjning innebär mycket mer än att det byggs bostäder. Regeringsformen lägger fast att det allmänna ska trygga rätten till bostad.

Att få tillträde till bostadsmarknaden och till en lämplig bostad är även en mänsklig rättighet och den regleras främst i konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Trots det ställs många helt utanför, eller har svårt att ta sig in på, bostadsmarknaden. Utmaningen för länets aktörer är fortfarande att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten och utanförskapet ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.

Vi hoppas att kunskapen i rapporten kan användas av vår uppdragsgivare, länets kommuner i arbetet med bostadsförsörjning samt vara av intresse för alla andra aktörer på den skånska bostadsmarknaden.

Kontakt