Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
400-7194-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-21-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
69
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS
- En lägesbild över bostadsmarknaden i Skåne 2018
är en analys över hur medborgarnas behov av bostäder tillgodoses, hur länets aktörer har arbetat med bostadsförsörjningen samt hur bostadsbyggandet i riket och i länet har utvecklats.

Rapporten vänder sig till länets kommuner och övriga aktörer på bostadsmarknaden. Samtidigt utgör rapporten en årlig rapportering till regeringen och Boverket.

Kontakt