Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:16

Diarienummer: 400-7194-18

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-21-3

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 69

Publikationstyp: Planeringsunderlag

REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS
- En lägesbild över bostadsmarknaden i Skåne 2018
är en analys över hur medborgarnas behov av bostäder tillgodoses, hur länets aktörer har arbetat med bostadsförsörjningen samt hur bostadsbyggandet i riket och i länet har utvecklats.

Rapporten vänder sig till länets kommuner och övriga aktörer på bostadsmarknaden. Samtidigt utgör rapporten en årlig rapportering till regeringen och Boverket.

Kontakt